width=

Daisho

Kryształy wody dla poszczególnych dzwięków gamy

Co to jest struktura wody?

  

 • W procesie zamarzania cząsteczki wody się łączą, tworząc jądro kryształu. Gdy jądro się rozrasta w stabilny, ciągły sposób, przybiera kształt sześciokątny i pojawia się wyraźny kryształ. Gdy natomiast zakodowana w wodzie informacja pozostaje w sprzeczności z prawami natury, powstaje kryształ niepełny lub nie tworzy się wcale.
       Badania wykazują że z całego zasobu wody pitnej na świecie 0,3% aż 99% ma zakłóconą lub uszkodzoną strukturę.

 • Dr Nakamura: Najpierw przyjrzałem się kryształom powstałym z wody kranowej pobranej w różnych miejscowościach. Woda z Tokio okazała się katastrofalnie niedobra – nie utworzył się ani jeden pełny kryształ. Woda kranowa odkażana jest chlorem, który całkowicie niszczy jej naturalną strukturę. Natomiast z wody naturalnej, obojętnie skąd pochodziła – ze źródeł, rzek podziemnych, lodowców, górnych odcinków rzek powstały pełne, regularne kryształy.
 • Jak struktura wody ulega zniszczeniu

  0,3% zasobów wody istniejących na Ziemi służy do konsumpcji i jednocześnie jest systematycznie zanieczyszczana od ok. 150 lat, tj. od czasów powstania przemysłu. Rozpuszczają się w niej związki azotowe, pestycydy, bakterie, wirusy, chlor i jego organiczne pochodne, wirusy, fekalia, pasożyty oraz proste związki organicznych ksenobiotyków czyli związków chemicznych otrzymanych przez człowieka o strukturze chemicznej niewystępującej w przyrodzie. Wszystkie te zanieczyszczenia oddziałują na strukturę molekularną cząsteczek wody. Na zmianę budowy strukturalnej wody wpływa też wysokie ciśnienie, zmiana temperatury, oddziaływanie cząsteczek innych pierwiastków, pole magnetyczne i elektromagnetyczne oraz oddziaływanie mechaniczne.

  Kiedy woda jest zdrowa?

  Część z tych zanieczyszczeń można wyeliminować dzięki procesowi filtrowania wody, ozonowaniu oraz aplikowaniu odpowiednich środków chemicznych. Przy takim przetwarzaniu wody i oddziaływaniu na jej strukturę molekularną, woda nabywa właściwości utleniających, które powodują między innymi choroby nowotworowe.
  Chemiczny i mechaniczny proces filtrowania oczyszcza wodę, ale nie przywraca jej pierwotnej struktury molekularnej oraz podstawowych właściwości wody naturalnej (żywej). W procesie tym niezbędne jest przywrócenie wodzie takiej właśnie budowy czyli tzw. układu heksagonalnego obrazowo przypominającego płatek śniegu.
  Połączenie tych właściwości czyli filtrowanej wody o układzie heksagonalnym, pozwala nam mówić o czystej i  w pełni zdrowej wodzie.  

  Przywrócenie wodzie pierwotnej struktury powoduje:

 • Zwiększa masę i wigor roślin gdy nią podlewamy.
 • Przyśpieszenie wzrostu roślin.
 • Taka woda usuwa kamień z systemów.
 • Przedłuża świeżość produktów naturalnych.
 • Działa zdrowotnie i anty bakteryjnie.
 • Zwiększa wodochłonność.
 • Zwiększa rozpuszczalność.
 • Woda aktywna szybciej się nagrzewa i wolniej wytraca ciepło.
 • Zasada działania

  Aby przywrócić wodzie pierwotnoś strukturę czyli aby stała się woda aktywną stosujemy urządzenie bezobsługowe nie wymagające dodatkowego zasilania. Wykorzystuje odziaływanie wody wzorcowej na przepływającą przez niego wodę wodociągową przywracając jej pierwotną strukturę molekularną w układzie heksagonalnym. Jest to możliwe dzięki niedawno odkrytej właściwości wody, która polega na odkryciu iż woda ma pamięć i może powrócić do stanu wody pierwotnej.


  Naukowo o wodzie

  Woda czyli co i jak...

 • Woda – cząsteczkowo to dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. H₂O. Pozornie bardzo prosta cząstka. Trzyatomowa. Niewiele jest cząstek od niej mniejszych, czy lżejszych. I po wodorze (H₂) to druga, najpowszechniejsza substancja na Ziemi. A jednak do tej pory, choć poznaliśmy jej skład atomowy, i rozkład elektronów, i rozkład ładunków w jej obrębie, to tak naprawdę bardzo niewiele nadal wiemy na jej temat. Jej właściwości są zaskakujące i, można powiedzieć, anormalne. Jej cechy wymykają się wszelkim systematykom, a jej znaczenie na Ziemi jest nie do przecenienia.
 • Skąd te nietypowe własności wody?
  Po pierwsze, ponieważ cząsteczka wody to dipol, gdzie atomy wodoru rozmieszczone są nie w linii prostej jak np. w CO₂ tylko pod kątem ok. 106⁰.

  width=

  Jej niesymetryczna budowa sprawia, że rozkład ładunków, a w zasadzie gęstość elektronów jest po stronie tlenu, a ich deficyt po stronie atomów wodoru. Taka budowa jest powodem wszelkich anomalii Z takiej budowy wynikają dwie najważniejsze cechy cząsteczki wody: jej zdolność do tworzenia wiązań wodorowych i istnienie jej momentu dipolowego.

 • Co to są wiązania wodorowe?

  width=
  To wiązanie słabe i krótkotrwałe natomiast odpowiedzialne za wszelkie anomalia wody.

  Orto i para klastry

 • By wyjaśnić szalenie ważny temat orto i para klastrów musimy sięgnąć do mechaniki kwantowej i z tego punktu widzenia, choć w prostych słowach, opisać stany cząsteczki wody.
 • Każdy atom wodoru w cząsteczce wody ma moment magnetyczny zestawiony ze spinem protonu wynoszącym ½. Spin protonu może być równoległy lub antyrównoległy lub antyrównoległy, jak pokazano na rysunkach.

  width=

  Kiedy spin jest równoległy mówimy o cząstce orto i momencie magnetycznym =1. Stany spinowe występujace w tej cząsteczce to -1, 0 i +1. Gdy spin protonu jest antyrównoległy moment magnetyczny wynosi =0 i takie cząstki nazywamy para. Orto cząstki są wrażliwe na zewnętrzne pole magnetyczne i wirują w zasadzie w każdej temperaturze. Istnienie orto i para cząstek determinuje możliwość określenia wody jako żywej i martwej. Badacze z Rosyjskiej Akademii Nauk doszli do wniosku, że mówimy o wodzie żywej gdy zawiera ona orto cząstki (lub orto klastry) i o wodzie martwej, gdy jest w niej przewaga para cząstek (para klastrów). Korzystnym więc jest, przesunięcie równowagi w stronę orto klastrów. Badacze twierdzą, że gdy następuje przewaga orto-cząstek, to ten proces trwa, aż do momentu, gdy wszystkie cząstki zmienią swój stan kwantowy na orto. Czyli dostajemy wodę „żywą”.

 • Jednocześnie cząstki orto są w stanie tworzyć klastry (struktury) o większym stopniu upakowania (gęstości) cząstek, co widać w zmianie parametrów fizycznych wody. Struktury tworzone przez orto klastry ze względu na większe upakowanie mają inne ciepło właściwie (bo to zdolność do przechowywania energii w postaci energii kinetycznej wiązań), a większa gęstość to zmniejszenie pojemności cieplnej, bo zmniejsza się ilość stopni swobody dla poszczególnych wiązań.
 • Zjawisko epitaksji w stanie ciekłym.(przekaz wzoru wody pierwotnej-reset pamięci)

  Epitaksja to znane zjawisko w krystalografii (a właściwie materiałoznawstwie) polegające na przekazywaniu struktury podłoża do medium kontaktowego. Czyli krystalizując cienkie warstwy z roztworu uzyskujemy strukturę taką jak ma podłoże. Możemy podejrzewać, że zjawisko to (zachodzące tylko dla struktur podobnych) jest wywoływane słabymi oddziaływaniami pól magnetycznych. Zakładamy podobną sytuację dla cząstek wody, gdzie podłożem epitaksjacyjnym będzie woda wzorcowa? Jej struktura oparta na orto-klastrach jest przekazywana wodzie „sąsiadującej”, a ponieważ wiązania wodorowe natychmiast uaktywniają sąsiednie cząstki to cała woda „krystalizuje” w stanie ciekłym.

  W jaki sposób ma to znaczenie dla technologii Active Water?

 • Jest lepszym rozpuszczalnikiem. Łatwo to wytłumaczyć, gdyż bardziej „upakowane” struktury mają silniejsze pole magnetyczne a to ono odpowiada za zdolność do rozpuszczania. Powoduje m. innymi rozpuszczenie kamienia w instalacjach wodnych. Różnica w ekstrakcie przy parzeniu ziół jest bardzo duża. Z wody kranowej (bez aktywatora) uzyskamy 5% ekstraktu a z wody z kubka lub z aktywatora aż 95% ekstraktu.
 • Doskonale oddziałuje na organizmy żywe. Począwszy od roślin skończywszy na ludziach. To oddziaływanie da się wytłumaczyć właśnie na podstawie zachowań wody w skali nano. Bo jeśli dostarczymy organizmowi wodę z przewagą orto klastrów to znowu jej stan kwantowy będzie odmienny. Sieć elektronowa, którą jej molekuły utworzą jeszcze bardziej zwiększy intensywność przepływu przez kanały jonowe błon komórkowych. Stąd nasycenie organizmu taka wodą będzie zdecydowanie dla niego korzystniejsze niż wodą „zwykłą”.

 • Film „Woda – Wielka tajemnica”

  Zapraszam do obejrzenia filmu, który zmieni sposób postrzegania wody i rzuci nieznane dotąd światło na tę powszechną substancję.

  Kliknij aby obejrzeć film.