EKOnomiczne TECHnologie

OdciągiPolepsza właściwości smarne, przeciwzużyciowe i cierne.


Polepsza parametry eksploatacyjne, w tym trybiologiczne, spalinowych silników tłokowych, układów oraz elementów napędu i sterowania hydraulicznego, mechanicznych przekładni zębatych i odpowiednio: sprawność mechaniczną, energochłonność, twałość i zużycie węzłow tarcia, ciśnienie robocze, zużycie oleju, zadymianie.


Nie wpływa na pogorszenie innych użytkowych właściwości fizykochemicznych mineralnych olejów przekładniowych, hydraulicznych i silnikowych.

Stężenie żelaza w oleju jako funkcja
odzwierciedlająca zużycie silnika.Stosowanie do obróbki skrawaniem jako chłodziwa oleju z dodatkiem nanotechnologii pozwala przedłużyć trwałość ostrzy narzędzi skrawających o 300-560%.


Następuje zmniejszenie chropowatości oraz zwiększenie gładkości obrabianych powierzchni.

Wynik testu dodania nanotechnologii do oleju chłodzonego przy obróbce skrawaniem tarczą szlifierską. Trwałość ostrza wzrosła o 400%.

Olej bez dodatku nanotechnologii. Aby utrzymać wykonanie uzębienia wymienionych elementów zębatych w podanej klasie, wymagane jest obciąganie profilu ściernicy ślimakowej po wykonaniu 30 detali.

Olej z dodatkiem nanotechnologii.Po dodaniu nanotechnologii do oleju chłodzącego w ilości zalecanej przez producenta wzrosła trwałość profilu ściernicy i po próbach optymalna ilość szlifowanych elementów zębatych o wymaganej klasie dokładności uzębienia wyniosła 120 sztuk między kolejnymi obciągnięciami ściernicy, czyli trwałość profilu ściernicy wzrosła 4x (400%).

Z kilkuletnich badań wynika, że stosowana nanotechnologia pozwoliła uzyskać, (1) Wydłużenie żywotności silnika i skrzyni biegów, (2) radykalne zmniejszenie awaryjności silnika i skrzyni biegów, (3) zmniejszenie zadymienia spalin.

Przeprowadzono test. Ze skrzyni biegów, w której była stosowana nanotechnologia (nanomolekuły dodane do oleju) usunięto cały olej i włączono skrzynię biegów do normalnej eksploatacji. W okresie testu nie zaobserwowano niepokojących objawów a eksploatacja przebiagała normalnie. Po przejechaniu 25tyś. kilometrów skrzynia biegów ponownie została napełniona olejem.

Olej do cięcia i wiercenia r30
Smary z nanotechnologią
Olej do cięcia i wiercenia r30
Dodatek do obróbki skrawaniem R100
Smary z nanotechnologią
Dodatek do obróbki skrawaniem R100
strony www
materialy reklamowe
logo
Molekularny katalizotor do paliw silnikowych r2
Regeneratory
Molekularny katalizotor do paliw silnikowych r2
Renerator metaliczny do silników i przekładni R1
Regeneratory
Renerator metaliczny do silników i przekładni R1
Poznaj Penetrant r10 z nanotechnologią
Smary z nanotechnologią
Poznaj Penetrant r10 z nanotechnologią
Poznaj Smar r20 z nanotechnologią
Smary z nanotechnologią
Poznaj Smar r20 z nanotechnologią
cpm 2,2-15kw
Śrubowe do 30kW
cpm 2,2-15kw
opis technologii
opis technologii
testy i badania
testy i badania
Zmywacz R-50
Zmywacz   R-50
Zmywacz Eko R-60
Zmywacz Eko R-60
CPN 2,2 -15KW
Śrubowe do 30kW
CPN 2,2 -15KW
CPA 5,5-30KW
Śrubowe do 30kW
CPA 5,5-30KW
cpvr 7,5-30kw
Śrubowe do 30kW
cpvr 7,5-30kw
Wentylatory
Wentylacje
Urządzenie filtracyjne
Wentylacje
Odciągi
Wentylacje
Odciągi
odsysacze spalin
Wentylacje
Bezpośredni z inwerterem
Śrubowe powyżej 30kW
Bezpośredni z inwerterem
Napęd bezporśredni 30-90kW
Śrubowe powyżej 30kW
Napęd bezporśredni 30-90kW
Napęd pasowy 30-75KW
Śrubowe powyżej 30kW
Napęd pasowy 30-75KW
Aerozole ss
Sprężarki ss
Wentylacje ss
Poznaj Zmywacz R-11
Zmywacze
Poznaj Zmywacz R-11
Serwis instalacji i sprężarek
Serwis instalacji i sprężarek
Business Media
Business Media